Informujemy, iż szkodę można zgłosić osobiście na stronie Towarzywstwa Ubezpieczeniowego lub za naszym pośrednictwem wypełniając poniższy formularz

  Wszystkie pola są obowiązkowe

  Dane podstawowe:

  Polisa grupowa z zakładu pracy:

  Data zdarzenia:
  Kto zgłasza:
  Wybierz rodzaj zdarzenia:
  Opis okoliczności zdarzenia:

  Dane osobowe:
  Imię:
  Nazwisko:
  Numer PESEL:
  Seria i numer dowodu osobistego:

  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Ulica:
  Numer nieruchomości:
  Numer telefonu:
  Adres e-mail:
  Numer konta:
  Załączniki: (Maksymalna wielkość jednego załącznika: 4MB) Zgody:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji w sprawie zgłoszonego roszczenia na wskazany adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszonego roszczenia przez pracownika Multiagencji.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną (w tym SMS) od Towarzystwa Ubezpieczeniowego informacji o zgłoszonej sprawie oraz o świadczeniu.
  Regulamin

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i go akceptuję.